DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI

I Wstęp

 1. Administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem gymmy.pro jest firma „Łukasz Brondel” z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa, posiadający NIP 5732794479 i REGON  367385665.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym mailowo pod adresem gymmy.pro@gmail.com  lub  telefonicznie pod numerem +48 794 457 123.
 3. Dostęp do regulaminu jest zawsze możliwy poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na dole strony.
 4. Każdy prezentowany produkt zawiera zdjęcie konkretnego modelu ; informacje o cenie, kolorze, rodzaju materiału, dostępnych rozmiarach i zasadach prania.

II Zasady działania sklepu

 1. GYMMY prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet, tym samym umożliwia zawieranie umów sprzedaży prezentowanych w sklepie towarów.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy korzystającym ze sklepu, zwanym klientem a GYMMY z siedzibą w Częstochowie.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

III Składanie zamówień

 1.  Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową gymmy.pro przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu z oferty sklepu i  wybrać opcję „kup teraz” znajdującą się obok każdego prezentowanego modelu, przez co klient zostanie przekierowany do  koszyka zakupu w celu uzupełnienia szczegółów transakcji.
 3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez klienta podczas składania zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
 5. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc
  z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 6. Klient ma prawo wyboru płatności przelewem lub przy odbiorze przesyłki. Koszty wysyłki pokrywa klient.
 7. W przypadku problemów z realizacją zamówienia, prosimy o kontakt mailowo
  lub telefonicznie w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

IV Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1.  Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od Sklepu.
 2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem  wyboru opcji „za pobraniem” w przypadku płatności przy odbiorze. Całkowity i maksymalny czas realizacji zamówienia to 14 dni.
 3. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

V Ceny i metody płatności

 1. Ceny produktów w sklepie są podawane w złotych polskich lub euro i są cenami brutto. Nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Cena zakupu ma charakter wiążący i jest niezmienna niezależnie od zmian cen zaistniałych po zawarciu umowy sprzedaży.
 3. Klient opłaca zamówienie zgodnie z wyborem
 • przelewem bankowym na numer konta bankowego.

Dane do przelewu:

Łukasz Brondel
            Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa
             MBANK
            Numer konta bankowego PLN :  75 1140 2004 0000 3102 7809 3599

            Numer konta bankowego EUR:  46 1050 1142 1000 0091 0517 3166
            IBAN: PL 46 1050 1142 1000 0091 0517 3166
            SWIFT: INGBPLPW

 • zapłaty kurierowi w przypadku płatności za pobraniem. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską oraz na terytorium Polski.
 • W przypadku wyboru przez klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektroniczne.
 • Szczegółowy cennik dostaw można znaleźć w zakładce „płatność i wysyłka”.
 • GYMMY zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

VI Reklamacje i rękojmia

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie  nowe. GYMMY jest zobowiązany do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
 2. GYMMY ponosi odpowiedzialność w przypadku powstałych wad – rękojmia.
 3.  Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Reklamację można złożyć  poprzez odesłanie produktu wraz z załączonym formularzem reklamacji na adres: Sklep internetowy GYMMY, Łukasz Brondel, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeśli informacje podane w reklamacji będą niekompletne sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem w celu uzupełnienia danych. Termin 14 dni zostanie liczony od dnia uzupełnienia danych.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

VII Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia klient musi poinformować GYMMY, Sklep internetowy gymmy.pro, ŁUKASZ BRONDEL, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa, e-mail: gymmy.pro@gmail.com,
  tel. +48 79404570123, o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
  to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, GYMMY zwróci klientowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez GYMMY) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 dni od dnia, w którym GYMMY został poinformowany przez klienta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 7.  W przypadku odstąpienia od umowy, klient powinien odesłać lub przekazać rzecz
  na adres sklep internetowy GYMMY, Łukasz Brondel, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował GYMMY o odstąpieniu od umowy. Termin
  jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. GYMMY może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności, od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Bezpośrednie koszty wysyłki  zwrotu rzeczy ponosi klient.
 10. Klient  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.

VIII Dane osobowe

 1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów GYMMY oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane podawane są dobrowolnie. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, zmiany danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
 2. Administratorem Danych osobowych jest firma „GYMMY” Łukasz Brondel z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa, posiadający NIP 5732794479 i REGON  367385665.3
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 4. W przypadku klientów, którzy korzystają z dostawy produktu przesyłką kurierską GYMMY przekazuje zebrane dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

IX Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia realizację zamówienia. Klient ma prawo wglądu do regulaminu za pomocą linku umieszczonego na stronie.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 3. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.


Formularze do pobrania:

 1. Formularz odstąpienia od umowy
 2. Formularz reklamacji